Waterdrieblad

Waterdrieblad kan een open water in relatief korte tijd laten verlanden. De dikke stengels drijven goed en de plant groeit als het ware als een mat over het water, waarna andere moerasplanten volgen. Hierdoor krijg je trilvenen of overgangsvenen.
Waterdrieblad kan zowel groeien in basenrijke (7140_base) als in mineraalarme venen (7140_oli en 7140_meso). Het is ook een kenmerkende soort voor zuur laagveen (rbbms).