Boomopslag

Wanneer onvoldoende wordt gemaaid of gekapt zullen open moerassen dichtgroeien en verbossen. Als we zeldzame open moerasbiotopen willen behouden, dan is voldoende intensief beheer en een permanent hoge waterstand nodig.

De verbossing met Zwarte elzen en wilgen gaat veel sneller als er verdroging optreedt. De aanwezigheid van boomopslag in open moerasbiotopen zoals kalkmoeras is niet wenselijk. Als natuurbeheerder volg je dit best goed op om op tijd te kunnen ingrijpen. Eens de bomen groot zijn, is verwijderen veel moeilijker.