Mossen, bruinmos

In kalkmoerassen is de mosflora zeer rijk aan soorten. Een aantal typische mossen zijn Sterrengoudmos, Groot vedermos en Veenknikmos. Ook verschillende soorten met een typische bruine kleur komen voor zoals sikkelmossen en schorpioenmossen.
We noemen kalkrijke venige moerassen daarom ook de bruinmosvenen, in tegenstelling tot de veenmosvenen in de zuurdere moerassen.