Nestkasten voor gierzwaluw

De typische sikkelvormige vogels met lichte keel die u in het voorjaar ziet verschijnen en ongeveer 3 maanden in ons land verblijven, zijn gierzwaluwen (Apus apus). Zij broeden onder dakpannen, in holten en spleten van ontbrekende stenen, achter kapotte roosters, … in hoge gebouwen in onze steden en dorpen. Het zijn straffe vogeltjes die tot meer dan 600 km per dag kunnen vliegen en 24u per dag in de lucht zijn, behalve als ze broeden.

Gierzwaluwen, Apus apus (Vilda/Yves Adams)

Wat kan u doen?

Door sloop en renovatie van oude huizen (zonder holtes en met afgesloten daken) kan de gierzwaluw wel een duwtje in de rug gebruiken. Dat doet u zo: - Gierzwaluwen zoeken hun nestgelegenheid in ons land voornamelijk in steden en dorpen en minder op het platteland; - U kan één of meerdere gierzwaluwnestkasten of neststenen (bij nieuwbouw of renovatie) voorzien aan uw gevel. Nestkasten kan u eenvoudig vinden in de betere natuurwinkel of google ‘nestkast gierzwaluw’/ ‘neststeen gierzwaluw’. - Hoe meer punten u van onderstaande randvoorwaardenlijst kan afstrepen hoe groter de kans op succes:
  • De gierzwaluw maakt in de zomer een zeer herkenbaar geluid. Heeft u het al gehoord in uw buurt? ( geluid kan u vinden op bvb. youtube – herken de gierzwaluw);
  • De gierzwaluw is zeer trouw aan zijn nestplaats. Indien u plaatsen kent waar nestplaatsen verdwenen zijn dan zijn dat meestal de toplocaties om opnieuw te beginnen;
  • Uw woning/gebouw beschikt over een op het noorden of oosten gerichte gevel. Een andere oriëntatie is ook ok voor het hangen van nestkasten/neststenen maar dan moet er wel een voldoende hoge oversteek boven hangen zodat de diertjes niet in de volle zon komen te zitten;
  • De kasten dienen zo hoog mogelijk te hangen en minimaal op 3m hoogte. De gierzwaluw gebruikt deze hoogte om zich te laten vallen en zo snelheid te maken, waardoor ze minder makkelijk gegrepen kunnen worden door roofvogels. Hoger geplaatste nestkasten zijn ook minder bereikbaar voor katten.
  • Zorg ervoor dat de aanvliegroute makkelijk is voor de gierzwaluw. Er mogen geen grote obstakels op de aanvliegroute liggen zoals bvb. bomen, De gierzwaluw komt immers zelden tot nooit (enkel om jongen groot te brengen /als jong) met zijn voeten aan de grond.
  • Een succesvolle nestkast valt zo min mogelijk op, zodat de gierzwaluw zich veilig voelt. Houd rekening met kleur en vorm van de kast en zorg dat deze complementair is met de plaats waar de kast gehangen wordt.
  • Om de kolonisatie van uw nestkasten te bespoedigen kan u in de lente (rond 30 april) gierzwaluwgeluiden (zoek even op het net) afspelen om de diertjes te lokken.