Leg een bloemenakkertje aan

Een bloemenakker in de tuin

Een bloemenakker is een akker die je jaarlijks omspit en inzaait met akkeronkruiden en eventueel wat graan. De bloemenakker bestaat dus uit eenjarige soorten. In de tuin kan je dankzij een bloemenakker zeer snel een mooie bloemenzee krijgen. Het beheer van een bloemenakker is zeer eenvoudig maar vraagt wel elk jaar wat omspitten. Leuke plantensoorten voor in de bloemenakker zijn Grote klaproos (Papaver rhoeas), Bolderik (Agrostemma githago), Korenbloem (Centaurea cyanus), Gele ganzenbloem (Chrysanthemum segetum) Franse silene (Silene gallica) en Akkerviooltje (Viola arvensis). 

Een bloemenakker is een stuk kale, jaarlijks bewerkte grond, net zoals een akker, die wordt ingezaaid met éénjarige akkerplanten. De bekendste akkerplanten zijn klaprozen en korenbloemen. Ook kamillesoorten, gele ganzenbloem, zonnebloem en bolderik zijn vrij gemakkelijke akkerbloemen.  

 

Geschikt voor: 

 • Balkon en kleine tegeltuin: ja in een pot van 50 cm doorsnede of meer. 

 • Kleine stadstuin: ja, je kan een bloemenakker aanleggen op één vierkante meter, maar wel in de volle zon. 

 • Grotere tuin: Ideaal voor een grote tuin indien je een plek vindt in de volle zon. 

 

Een plus voor de natuur omdat: 

 • Akkerbloemen produceren heel wat stuifmeel en nectar. 

 • Akkerbloemen produceren meestal veel zaad. 

 • Als je te weinig plaats hebt is een bloemenborder waarbij de bodem minder verstoord wordt een betere optie. Als je beide kan aanleggen is een bloemenakker een extra biotoop dat zorgt voor verscheidenheid in de tuin. 

 

Hoe en waar een bloemenakker aanleggen? 

Een bloemenakker ligt best in de volle zon en kan op matig voedselarme bodem tot zeer voedselrijke bodem. Op vochtige bodems lukt het meestal minder goed. Een bloemrijke bloemenakker aanleggen is eenvoudiger en lukt sneller dan de aanleg van een bloemenweide. Maar je moet wel elk jaar de bodem omwoelen. Een deel van het jaar heb je dus een kale bodem. 

 

Aanleg: 

 • Op een stuk kale bodem maak je de bodem ondiep (5 tot 10 cm) los. Indien de bodem verdicht is door bijvoorbeeld zware machines moet je dieper spitten. Dit kan je in september of maart doen.  

 • Zit je met een te arme bodem dan kan je wat mest en compost strooien en inwerken in de bodem. 

 • Als je veel ongewenste soorten hebt, leg je een vals zaaibed aan. Een vals zaaibed maak je door de bodem een 2-tal cm diep te schoffelen. De zaden die in de bodem zitten kiemen dan. Op een goed warme dag schoffel je terug om de gekiemde onkruiden te verwijderen. Dit kan je een aantal keer herhalen om zo de zaden van onkruiden uit de bodem te halen.  

 • Dan zaai je de akkerplanten in met 1 tot 2 gram zaad per vierkante meter. Hiervoor meng je best het zaad met wit zand. Zo is het makkelijker om gelijkmatig uit te zaaien en zie je waar je gezaaid hebt. 

 • Je gebruikt bij voorkeur een mengsel dat (grotendeels) bestaat uit inheemse soorten zoals korenbloem, klaprozen, gele ganzenbloem, kamilles, bolderik, akkerleeuwenbek, akkerandoorn …  

 • Licht inharken of aandrukken mag. Maar werk de zaden niet diep onder de bodem. 

 • Als alles goed loopt heb je vanaf mei-juni een bloemenakker met bloemen. Er kunnen echter ook ongewenste soorten zoals zwarte nachtschade, distels of fijnstraal kiemen. Deze kan je manueel verwijderen. 

 • Als alles is uitgebloeid en in zaad staat kan je ofwel in september ofwel in maart de akkerplanten afknippen of afmaaien.  

 • Daarna trek je alle ongewenste soorten zoals gras uit en bewerk je ondiep (5 tot 10 cm) de bodem. 

 • Je kan daarna wat bijzaaien maar als alles goed in bloei en zaad gekomen is zal er reeds veel zaad aanwezig zijn. 

 

Onderhoud

Het onderhouden van je bloemenakker bestaat uit het verwijderen van ongewenste soorten en het afknippen/afmaaien van de bloemenakker in september of maart. Daarna doe je een ondiepe (5-10cm) grondbewerking en kan je wat bijzaaien voor het volgende seizoen.  

 

Hoeveel werk is het en wat kost het? 

Een bloemenakker onderhouden vraagt vooral wat werk wanneer je deze in september of maart ondiep (5-10cm) omspit. Voordat je omspit moet je de ongewenste soorten zoals grassen verwijderen. De kosten zijn zeer laag, enkel het zaad moet je aankopen en dit kost minder dan € 1 per vierkante meter. 

 

Enkele leuke soorten die je hier kan vinden: 

Bijen, zweefvliegen, hommels zoals de aardhomel, kevers en andere insecten, vinken en mussen die komen eten van de zaden en insecten. 

 

Soortenlijsten

Soortenlijsten per tuinbiotoop vind je op de pagina "plantenlijsten voor een tuin vol leven".