Veteraanbomen

Dringende snoeiwerken

De lindendreef voor de Abdij van Tongerlo is geplant in 1676 of 1677 en is dus bijna 340 jaar oud. De bomen zijn nog springlevend, maar door hun grote kronen op holle stammen, scheurt er af en toe een gesteltak of zelfs een hele boom open. Zo sneuvelde er nog een linde tijdens de Pinksterstorm van 10 juni 2014. Om het verlies van nog meer bomen te vermijden krijgen de bomen binnenkort hun eigen individueel beheerplan, binnen het beheerplan van de hele abdijsite. Enkele bomen die een groot risico liepen om open te scheuren of om te vallen, werden nu al een eerste keer onder handen genomen.

Veteraanbomen

Wanneer grote, monumentale bomen beginnen af te takelen zijn ze weliswaar stokoud, vertonen ze holten en zie je een reductie van de kroon, maar zijn ze zeker nog niet afgeschreven. Dit is namelijk het begin van een nieuw leven, ze evolueren naar een nieuw evenwicht waarbij ze ecologisch, historisch en landschappelijk zeer waardevol worden. Veteraanbomen hebben een aangepast beheer nodig. Dit betekent dat niet elke ingreep zomaar kan en dat elke ingreep goed overwogen moet worden. Toch is de kennis over het beheer van veteranenbomen beperkt gebleven. Dit komt omdat er op de eerste plaats nog zeer weinig veteraanbomen zijn, waardoor de kennisopbouw veelal beperkt gebleven is. Willen we deze pareltjes van boomkathedralen echter een zo lang mogelijk en kwaliteitsvol leven geven dan moet ook het beheer kwaliteitsvol gebeuren.
Vrij uitgegroeide veteraaneik Kvilleken (Tom Joye)