Drukverplaatsende constructies

Op locaties waar de (vracht)verkeersdruk erg hoog is, zijn sandwichpanelen mogelijks ontoereikend. Wanneer de groeiplaats zich bevindt in een uiterst verstedelijkte omgeving, is het ondergronds ruimtebeslag vaak enorm hoog. De groeiplaats wordt omgeven door nutsleidingen, ondergrondse parkings, funderingen en dergelijke meer. In zulke situaties kunnen drukverplaatsende constructies gebruikt worden. Naast het verplaatsen van de druk naar onderliggende substraten, kunnen dergelijke constructies geconfigureerd worden op een manier die wortels weghoudt van ondergrondse infrastuctuur. Deze constructies zijn een laatste toevluchtsoord aangezien ze duur zijn en per definitie de doorwortelbare ruimte beperken.

Drukverplaatsende constructies vrijwaren de bodem van verdichting door de druk over te brengen naar een dragend substraat. (Vito Leyssens)

Boomkratten 

Boomkratten zijn ondergrondse constructies die bestaan uit randen of roosters die een vierkante of rechthoekige omtrek vormen. Binnenin het krat is de bodem beschermd tegen verdichting. Maar wortels kunnen ook buiten het krat groeien aangezien de randen doorwortelbaar zijn. Boomkratten zijn dan ook vooral toepasbaar in situaties waar er een verdichtingsrisico is. De kratten weerhouden de wortels niet van hun eigen weg te zoeken. Een nadeel is dat de wortels kunnen verstrengelen met de kratstructuur, waardoor het rooien van een boom in een boomkrat bemoeilijkt wordt. In principe kunnen boomkratten herbruikt worden, maar het verwijderen van de verstrengelde wortels is een arbeidsintensief karwei.

Boombunkers

Boombunkers kunnen bestaan uit beton of harde kunststof en kunnen volledig of gedeeltelijk gesloten zijn. Afankelijk van de context kunnen ze op maat samengesteld worden om wortels weg te houden van belangrijke ondergrondse infrastructuur terwijl ze vrij in de andere richting kunnen groeien. De boombunkers rusten op een drukdragend substraat en worden gevuld met een bomensubstraat. 

Constructie betonnen boombunker (Peter Vandyck)
Vullen betonnen boombunker (Peter Vandyck)

Vooral de kunstof boombunkers kunnen op maat samengesteld worden. Deze bestaan uit units in de vorm van een balk. De hoogte van de balk kan op maat gemaakt of zelfs gezaagd, worden. De units kunnen met een bepaalde maat van flexibiliteit aan elkaar bevestigd worden zodat er ook kleine curvatuur aangebracht kan worden in de boombunker. Je maakt als het ware een driedimensionale puzzel om de beschikbare ondergrondse ruimte optimaal te benutten. Je kan kiezen welke zijdes van de bunker worden afgesloten om de wortels te geleiden en welke zijdes open zijn, zodat de wortels hun eigen weg kunnen zoeken.

Miniatuur kunststoffen boombunker (Vito Leyssens)
Kunststoffen boombunker (Vito Leyssens)
Logo VVOG (VVOG (Vereniging voor openbaar groen))
Vlaanderen is Omgeving (Departement Omgeving)