Besmetting kastanjekanker: welke maatregelen?

Hoe voorkom je besmetting?

 • Controleer de planten op wonden en infectiesymptomen vóór je ze aanplant.
 • Plant bij voorkeur in de lente, omdat je potentiële aantastingen gemakkelijker kan herkennen.
 • Controleer de conditie van de aanplantingen gedurende minstens 2 jaar nadat je ze aanplantte, tijdens de groeiperiode.
 • Plant geen besmet plantsoen aan.
 • Voorkom verwondingen aan bomen.
 • Plant gezonde bomen aan, die bij voorkeur uit ziektevrije gebieden komen. Bomen kunnen drager zijn van de ziekte zonder zichtbare symptomen. Snoei bomen pas in het tweede jaar nadat je ze plantte. Zo overbrug je de lperiode waarin de boom drager is zonder zichtbare symptomen.
 • Snoei enkel van november tot en met maart. Dat is buiten de periode van de sporenvlucht.
 • Voer je kastanjehout (stammen, weidepalen,..) in uit besmette regio’s? Dan moet het hout bij voorkeur ontschorst zijn. Zo is er minder kans dat je de ziekte importeert (zie richtlijnen EPPO).
 • Informeren van doelgroepen.

 

Wat doe je bij een vermoeden van een besmetting?

 • Raadpleeg een expert. Die kan de diagnose eventueel laten bevestigen via een labotest.
 • Voeg bij de melding foto’s van de site en detailfoto’s van de verdachte symptomen.

Wat doe je bij een besmetting?

 • Meld de besmetting aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dat is verplicht. Meer info lees je  de website van FAVV.
 • Ruim besmette bomen zo snel mogelijk op. Verbrand ze ter plaatse of voer de boom in een afgesloten wagen naar een geschikte locatie om te verbranden. Op de website van de VMM(opent nieuw venster) vind je de wettelijk uitzonderingen op verbranding in open lucht.
 • Ruim de schors en dode takken van besmette bomen meteen op. Laat je ze liggen? Dan kan de schimmel langer dan een jaar overleven en andere bomen besmetten.
 • Ruim zowel dood als levend snoeihout op van besmette kastanjebomen.
 • Behandel of rooi resterende stronken, zodat er geen nieuwe twijgen kunnen groeien. . De schimmel kan de boom aantasten via het zaagvlak van stronken en hakhoutstoven. De loten die daaruit groeien, zijn gevoelig voor besmetting.
 • Controleer de kastanjebomen die staan rond de besmette boom.
 • Volg de wettelijke bepalingen als je bomen velt of takken verbrandt.
 • Zorg voor optimale condities als je planten vervoert en aanplant:
  • Dek de planten af tegen zon en wind
  • Hou de planten vochtig
  • Plant vakkundig
 • Ontsmet je kledij en gereedschap:
  • kledij en schoenen: steek werkkledij na gebruik ter plaatse in een gesloten zak. Voer ze af en was ze. Ontsmet werkschoenen ter plaatse: spoel ze af in een voetbad en besproeien ze met veel water.
  • materiaal: reinig en ontsmet je gereedschap, zoals een zaag, bijl, snoeischaar, elke keer nadat je een besmette boom opruimde.
  • wagens: reinig en ontsmet de binnen- en buitenkant van de vrachtruimte nadat je besmet materiaal vervoerde.
  • Gebruik een ontsmettingsmiddel, zoals alcohol 70°.
 • Soms kan je de schimmel biologisch behandelen. Sommige bomen hebben kankers die spontaan genezen. Zij zijn besmet met een verzwakte of hypovirulente schimmel. Die is minder agressief en veroorzaakt minder schade aan de boom.Besmet je een schadelijke schimmel met een hypovirulente schimmel rond de infectieplek? Dat verzwakt de schadelijke schimmel. Die behandeling laat je uitvoeren door een expert, en kan enkel gebeuren na onderzoek.
 • Kruising tussen verschillende kastanjesoorten is geen volwaardig alternatieve maatregel. De resistentie tegen kastanjekanker van een aantal kastanje-hybriden (Castanea sativa x C. crenata) is te beperkt