Beheerkosten

Natuurbeheer heeft een kostenplaatje

Als natuurbeheerder is het belangrijk een zicht te hebben op de kosten van natuurbeheer. Soms zijn er via overeenkomsten of het oogsten van hout inkomsten. Maar vele beheeringrepen brengen geen geld op.