Wegbermen, lanen & parken. Toevluchtsoord voor paddenstoelen

Lang niet iedereen weet dat in wegbermen met bomen bijzondere paddenstoelen kunnen groeien. Veel van die soorten zijn in bossen sterk achteruitgegaan, vooral door stikstof uit de atmosfeer. Ze hebben een uitwijkplaats gevonden in met bomen beplante wegbermen, kortweg laanbermen genoemd. Een goed bermbeheer is cruciaal voor het behoud van deze paddenstoelen. Beheerders kunnen met een relatief beperkte inspanning een grote bijdrage leveren aan de instandhouding van bedreigde paddenstoelen in laanbermen. In deze brochure komen ondermeer de de volgende zaken aan bod: belang van bermen voor paddenstoelen, herkennen van waardevolle bermen, voorbeelden van waardevolle bermen, beheer en kosten van bermbeheer, parken en begraafplaatsen, boomloze bermen en dijken en praktijkvragen.