Vossenlintworm komt slechts zeer beperkt voor in Vlaanderen. Overzicht van de surveillance van Echinococcus multilocularis bij de vossenpopulatie in het Vlaamse Gewest in de periode oktober-december 2012.

In het wild levende dieren dragen soms ziektes met zich mee. Zo komt bij sommige vossen in Vlaanderen de vossenlintworm voor. Een parasiet die ook voor de mens gevaarlijk kan zijn. Vandaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos de aanwezigheid van de vossenlintworm in Vlaanderen monitort. Uit de laatste resultaten blijkt dat de vossenlintworm over heel Vlaanderen in zeer beperkte mate voorkomt. Bovendien is het aantal besmette vossen niet spectaculair hoger dan bij een gelijkaardig onderzoek in 1999 en kleiner dan in onze buurlanden. Dankzij een aantal preventieve maatregelen is besmetting te vermijden.