Stone martens (Martes foina) and cars: investigation of a common human–wildlife conflict

Van steenmarters is gekend dat ze onder de motorkap van wagens kruipen en er schade veroorzaken aan zachte delen zoals isolatie, waterslangen en bougiekabels. Dat geeft op sommige plaatsen veel conflicten. De oorzaak hiervoor is niet duidelijk, allerlei verhalen doen de ronde zoals het gebruik van visolie in de plastic en de warmte van de motor die de marters zouden aantrekken. In Zwitserland zijn 13 steenmarters gezenderd en 2 jaar lang gevolgd om na te gaan in welke context steenmarters in wagens kruipen. De onderzoekers zagen dat vooral in de lente en vroege zomer de dieren wagens bezochten, en dan nog vooral tijdens de patrouillerondes om de territoria af te bakenen. Het bezoek duurde telkens erg kort. Het besluit is dat het een kwestie is van afbakening van leefgebied, en niet het zoeken naar een warme rustplaats of het zoeken naar voedsel.