Steenmarters in en om het huis

Meestal wordt een steenmarter niet opgemerkt. Maar soms maken ze hun aanwezigheid nadrukkelijk kenbaar. 

De meest voorkomende klacht betreft geluidsoverlast. Steenmarters kunnen soms een stommelend geluid maken, zodat het net lijkt alsof er een inbreker in huis is. Een andere veel gehoorde klacht is die van stankoverlast. Steenmarters deponeren net als veel andere roofdieren hun uitwerpselen vaak op dezelfde plek: een latrine. De uitwerpselen, urine en prooiresten kunnen zich daardoor ophopen en voor stankoverlast zorgen. 

Klachten over doorgebeten rubberonderdelen van auto’s komen vaker voor. Een andere, veel voorkomende klacht - zowel in huizen als onder de motorkap van auto’s - is het loskrabben en beschadigen van isolatiemateriaal. 

Dit kan vermeden worden door preventief steenmarters de toegang tot woningen en wagens te ontzeggen. Aangezien ze door een opening van 6 cm diameter kunnen, geen eenvoudige opgave. 

In deze brochure worden een aantal ideeën aangedragen om schade te vermijden, alsook wordt kort ingegaan op de ecologie van het dier.