Soortenbeschermingsprogramma voor de bruine kiekendief (Circus aeruginosus)

Het soortenbeschermingsprogramma voor de bruine kiekendief heeft hetzelfde doel als in de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) algemeen wordt omschreven als ‘een populatie bruine kiekendief in Vlaanderen ontwikkelen in een regionaal gunstige staat van instandhouding’. Naast het formuleren van doelen en acties binnen de IHD-rapporten dienen ook concrete
soortbeschermende maatregelen genomen te worden. Deze worden in dit soortenbeschermingsprogramma voor de bruine kiekendief uitgewerkt.