Sleutelrol voor halfparasieten in de biogeochemie van soortenrijke graslanden.

In dit artikel is onderzoek verricht op Grote ratelaar en Heidekartelblad. Halfparasieten kunnen ingezet worden om het herstel van soortenrijke graslanden te versnellen. Ze zorgen voor een netto-afname van de productiviteit, vooral van de grassen. De vegetatie wordt ijler, er is meer licht beschikbaar, zodat minder competitieve soorten een kans krijgen. Ratelaar kan zich wel pas vestigen bij een bovengrondse biomassaproductie lager dan 6 ton droge stof per ha per jaar. Zelfs een grasland in de "witbolfase" is dus nog steeds te productief. In dit artikel is ook de stikstofhuishouding in relatie tot deze halfparasieten onderzocht. Verder bleken vooral soorten zonder goede verdediging of soorten met rhizomen of stolonen (clonaal netwerk) gevoelig voor dit parasitisme.