Richtlijnen voor behoud en beheer van amfibieënpopulaties

Een tekst van het INBO die beschrijft hoe je een poel aanlegt en beheert. Daarbij wordt rekening gehouden met grazers, omvang, diepte, vorm, bodemsamenstelling,... Op het einde worden de inheemse amfibieën kort besproken naar ecologie en beheer.