Populatie-ontwikkeling van de steenmarter (Martes foina) in Vlaanderen in relatie tot schaderisico’s

Een uitgebreid rapport van de specialisten van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. De levenswijze, voorkomen, verspreiding en historiek van de steenmarter worden overlopen. Daarnaast wordt in deze publicatie een overzicht gegeven van de mogelijke schade die steenmarters kunnen aanrichten en hoe dit kan voorkomen worden. Er wordt dieper ingegaan op de reden waarom de dieren huizen binnendringen en waarom vangen en verplaatsen bijvoorbeeld niet zal werken. Tevens wordt gewaarschuwd voor het feit dat de boommarter slachtoffer kan worden van bestrijding, en de soort is slecht te onderscheiden van de steenmarter.