Nederlandse freatofyten

In deze publicaties legt Londo uit hoe hij verschillende plantensoorten onderverdeelt in categorieën afhankelijk van de gebondenheid aan grondwater.