Natuurbeheer, bescherming en biotoopeisen van drie bijzondere Nederlandse slakken: de Nauwe korfslak, de Zeggekorfslak en de Platte schijfhoren

In dit artikel een samenvatting van de ecologie, de bedreigingen en beheermaatregelen van de drie slakkensoorten die prijken op de bijlage II van Natura 2000.