Monitoringsprotocol spinnen

Dit rapport beschrijft het protocol voor twee monitoringmeetnetten voor spinnen (de Lentevuurspin en de Gerande oeverspin). De Lentevuurspin moet gemonitord worden met behulp van transecten waarop de webjes geteld worden (meetnettype “webtellingen”). Voor de Gerande oeverspin moet eerst een inhaalslag uitgevoerd worden alvorens een monitoringnetwerk opgesteld kan worden. Op basis van alle beschikbare waarnemingen werd voor de Lentevuurspin een meetnet opgezet. Voor de Gerande oeverspin werd met behulp van een mechanistisch model en op basis van het ecologisch profiel van de soort, een zoekkaart opgemaakt met te onderzoeken (bijkomende) potentiële leefgebieden. Tenslotte verwijzen we naar het dataportaal waar de verzamelde gegevens ingevoerd moeten worden voor verdere analyse.