Mierengemeenschappen in het heidelandschap

De oorspronkelijke soortenrijkdom is door het verlies aan terreinvariatie in heide-ecosystemen deels verloren gegaan. In dit artikel wordt onderzocht welk effect variatie in gebruiksvormen heeft op de mierenfauna. Mieren kunnen gebruikt worden als ‘gidssoorten’ voor een groter deel van de heidefauna, omdat ze een verscheidenheid aan habitateisen vertonen. Zo hebben verschillende soorten hun zwaartepunt in verschillende successiestadia van de heide dat ontstaan is na natuurontwikkeling. In actief beheerde heideakkers is de Wegmier het meest talrijk. De dichtheid van de Wegmier, een echte pioniersoort, neemt naarmate de heideakkers langer in verschralingsbeheer genomen zijn af.