Klimaatadaptief natuurbeheer, het landschap van moerassen en open wateren

Deze studie gaat na wat een beheerder in moerassen en waters kan doen om de effecten van klimaatverandering beter op te vangen.