Klimaatadaptief natuurbeheer, het landschap van graslanden.

Deze studie gaat na wat een beheerder in graslanden kan doen om de effecten van klimaatverandering beter op te vangen.