Klimaatadaptatieplan voor de estuariene natuur in de Zeeschelde

De door de mens versnelde klimaatverandering stelt het adaptief vermogen van de natuur op de proef. De effecten met tal van responsen gaan resulteren in veranderingen in het ecosysteem, de habitats en de aanwezige biodiversiteit. De mens heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in het faciliteren van deze adaptatie. Eerder dan krampachtig behouden van specifieke soorten of zeldzame habitats door effectgerichte maatregelen moeten we voorbereid zijn op een meer flexibel ecosysteembeheer door maximaal in te zetten,waar mogelijk,op de ecosysteemgerichte klimaatadaptatie. Dit vergt een dynamisch beleids-en wetgevend kader die maatregelen tot klimaatadaptatie mogelijk makenén een aanvaardingsproces bij de beheerdersomdat niet alles kan behouden blijven. Veranderingen gaan optreden.
Dit rapport presenteert een eerste klimaatgevoeligheidsanalyse van de habitats en biodiversiteit van het Zeeschelde-estuarium. Daarnaast worden adaptatiemaatregelen voor het systeem voorgesteld en worden aanbevelingengegeven om de inrichting-en beheerplannen van 8 specifieke gebieden klimaatrobuuster te maken