Geen toename van de Vossenlintworm in Vlaanderen. Overzicht van de surveillance van Echinococcus multilocularis bij de vossenpopulatie in het Vlaamse Gewest in de periode oktober 201 3 - januari 2014.

In het wild levende dieren dragen soms ziektes met zich mee. Zo komt bij sommige vossen in Vlaanderen de vossenlintworm voor, een parasiet die ook voor de mens gevaarlijk kan zijn. Vandaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos de aanwezigheid van de vossenlintworm in Vlaanderen monitort. Uit de laatste resultaten blijkt dat de vossenlintworm in Vlaanderen in zeer beperkte mate voorkomt. Bovendien is het aantal besmette vossen vergelijkbaar met deze gevonden bij een gelijkaardig onderzoek in 1999 en in 2012, en kleiner dan in onze buurlanden. Dankzij een aantal preventieve maatregelen is besmetting te vermijden.