Gazonbeheer op maat van paddenstoelen. Een leidraad voor openbare besturen en particulieren.

Deze leidraad is een zorgvuldig samengestelde verzameling van praktische tips die toegepast kunnen worden in het groenbeheer van openbare besturen maar evengoed in de privé-tuin. Het gaat zowel om gazons als over graslanden. We focussen op zowel de algemene soorten als de zeldzame. Dit is om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij het brede publiek. Paddenstoelen komen niet enkel voor in bosrijk gebied. In voedselarme, weinig verstoorde graslanden treffen we - soms zeer zeldzame - soorten aan. Met beperkte inspanningen en een aangepast groenbeleid kunnen heel wat wegbermen, parkgazons, tuinen en kerkhoven vlot omgevormd worden tot een uitstekend biotoop voor zeldzame schraalgrasland-paddenstoelen.