Is electric fencing an efficient and animal-friendly tool to prevent stone martens from entering buildings?

Steenmarters die hun territorium in steden hebben, gebruiken dikwijls woningen om een nest jongen groot te brengen. Ze zoeken daarvoor relatief makkelijke openingen in bewoonde huizen (droog en verwarmd). In dit artikel wordt een geval beschreven van het aanbrengen van schrikdraad om de aanwezige steenmarters buiten te houden. Dat is ook gelukt, doch dan moet nog steeds het dak of de opening worden afgesloten door een aannemer of dakwerker, want zodra de stroom wordt uitgeschakeld, blijken steenmarters dit te merken en nemen het gebouw terug in. Het voordeel om eerst een tijd met schrikdraad te werken is dat de marters alle tijd krijgen het gebouw te verlaten voor het definitief afgesloten wordt. In het artikel is ook sprake van het vangen en verplaatsen van steenmarters die schade veroorzaken. Blijkt echter dat de verplaatste dieren weinig overlevingskans hebben.