Een steenmarterkast: ook bij u in de tuin?

Een andere benadering om het steenmarterprobleem op te lossen, is het plaatsen van nestkasten. Aangezien de territoria ongeveer een vaste grootte hebben ga je daarmee niet extra steenmarters kweken, maar wel de schade aan huizen verminderen doordat ze in die nestkasten gaan wonen. Ook worden in sommige gemeenten speciaal daarvoor takkenhopen aangelegd. In dit artikel wordt deze nestkast beschreven, maar weet dat er nog geen enkele ervaring mee is.