Een nieuwe vindplaats van de Groenknolorchis Liparis loeselii in het gebied van Antwerpen Linkeroever

Tijdens een broedvogelinventarisatie in Beveren werden er op 4 juni 2007 enkele bloeiende exemplaren van de Groenknolorchis gevonden. Het bleek om meer dan 100 exemplaren te gaan. Dat was opmerkelijk, want van deze Annex2 soort was nog slechts 1 vindplaats gekend met enkele plantjes in Mol. Tijdens een telling in juni 2008 werden 438 exemplaren gemerkt. Ongetwijfeld werd daarbij een aantal planten over het hoofd gezien; zelfs bloeiende exemplaren van deze lage tot zeer lage voorzomerbloeier vallen immers nauwelijks op. (Noot: intussen zijn 3200 planten geteld in 2012). Deze nieuwe standplaats betreft een met kalkrijk zand opgespoten terrein uit 1983 en 1984. Het ligt lager dan de onmiddellijke omgeving. De groeiplaats bestaat uit een vrij open en jong wilgen en berkenstruweel en voor een deel uit een rietveld.