Een efficiënte aanpak van invasieve exoten in en rond de waterloop

Een efficiënte aanpak van invasieve exoten in en rond de waterloop - Eindrapport van de Invexo-casus 'Grote waternavel en andere invasieve (water)planten'.