ECOFACT 2a Technical Annex - Ellenberg’s indicator values for British Plants

In deze publicatie vind je indicatorwaarden voor planten voor licht, voedselrijkdom, vochtigheid, zuurtegraad en zouttolerantie. Het zijn zeer handige waarden om de abiotiek van een standplaats in te schatten of om de abiotische vereisten van plantensoorten te leren kennen. In de tabel vind je zowel de oorspronkelijk Ellenbergwaarden als de Ellenbergwaarden aangepast door Hill. Deze laatste waarden zijn aangepast aan Groot-Brittannië. De oorspronkelijke waarden van Ellenberg zijn gemaakt voor Duitsland. Op de website www.ecopedia.be gebruiken we de oorspronkelijke Ellenbergwaarden.