De opmars van de steenmarter. Samenleven met vreemde snuiters!

Een artikel uit het vakblad 'Zoogdier' over steenmarteroverlast in de gemeente Deventer, en hoe daarmee is omgegaan. In Deventer is in 2007 een Faunaloket opgericht, waar burgers terecht kunnen met problemen met ondermeer steenmarters en vleermuizen. Een deel van de ervaring opgedaan door dit loket wordt in dit artikel gedeeld. Kleine problemen en oplossingen kunnen door burgers zelf met goed gevolg worden aangepakt zoals het eenvoudig afsluiten van een opening, of het verplaatsen van een hoge vuilnisbak zodat de marter de muur niet meer op kan. Bij ingewikkelder problemen blijken afschrikmiddelen zoals kippengaas, geur en geluid zelden effectief. "Beproefd en meest effectief tot dusver is de elektrischeschokmethode, deskundig gemonteerd als apparaatje op de motor of als schrikdraad langs bijvoorbeeld muren of daklijsten." En dit wordt dan meestal door een deskundige gedaan.