Code goede praktijk beheermonitoring v3

In deze code lees je wat van natuurbeheerders wordt verwacht bij het invullen van hoofdstuk 5 van het natuurbeheerplan, namelijk de Beheeropvolging.
Bij de nieuwe natuurbeheerplannen is beheeropvolging en beheerevaluatie immers een essentieel onderdeel om de resultaten van het beheer te kunnen volgen en waar nodig het beheer of de doelstellingen bij te sturen.Concreet wordt er van de beheerders verwacht dat ze de uitgevoerde maatregelen die gesubsidieerd worden jaarlijks registreren en zesjaarlijks een kwalitatieve evaluatie per natuurstreefbeeld uitvoeren. Op basis van de beheerevaluatie wordt in samenspraak met ANB beslist of er bijsturing nodig is van de maatregelen en/of de doelstellingen.