Bechsteins vleermuis in Limburg, indicator van oude bossen en boomgaarden

Vanaf de jaren 1980 tot heden worden er in de mergelgroeven van Riemst en Heers in de herfst verscheidene Bechsteins vleermuizen gevangen en in de winter geteld. Tegenwoordig zijn de mergelgroeven zelfs qua aantal Bechsteins vleermuizen de belangrijkste zwermplaatsen in Europa.
Lang bleef het onduidelijk waar ze in de zomer hun kraamkolonies hadden. In 2009 werd voor het eerst een kraamkolonie Bechsteins vleermuizen in Vlaanderen gevonden tijdens een Nederlands onderzoek. Daarop werd in 2011 een uitgebreid onderzoek gestart waardoor meer inzicht werd verkregen in de Haspengouwse Bechsteins vleermuispopulatie. De kolonies bleken zich meestak te bevinden in de oude boskernen (Ferrarisbossen) wat van de Bechsteins vleermuis een oud-bosindicator maakt.