Akkerflora in Vlaanderen Actuele status en beleidsmogelijkheden

Dit rapport geeft een overzicht van 113 plantensoorten die frequent als akkeronkruid optreden, hun verspreiding in Vlaanderen in de periodes 1972-1999 en 2000-2017 en de trend in relatief voorkomen (ten opzichte van de onderzochte kilometerhokken) van 1950 tot 2017.
Op basis van de verspreidingsgegevens van de periode 2000-2017 worden kaarten gepresenteerd met de hot-spots van akkersoorten. Tenslotte worden de ervaringen met het beheer en beleid in functie van akkeronkruiden uit Nederland besproken en worden ook twee voorbeelden van geslaagd beheer in functie van akkeronkruiden besproken in Vlaanderen: één akkerreservaat op een voedselrijke leembodem en één akkerreservaat op een voedselarme zandbodem.