Achtergrondrapport bij het SBP van de Zomertortel

Dit rapport werd opgemaakt in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos en vormt de basis voor het soortenbeschermingsprogramma voor de zomertortel. Het bevat hiertoe de nodige analyse en onderbouwing en reikt tevens technisch detail aan over de manier waarop bepaalde maatregelen uit het soortenbeschermingsprogramma best kunnen worden uitgevoerd om maximaal aan de noden van de soort tegemoet te komen.