Albertknoop, Maastricht (Nl)

Bedrijventerreinen en woonwijken die aan elkaar grenzen het is geen uitzonderling in Vlaanderen en Nederland. Het is echter voor geen van beide een ideale situatie. Dit is ook wat er op de tekentafel lag in het grensgebied tussen de gemeenten Lanaken en Maastricht. In Lanaken zal er in de toekomst een bedrijventerrein ontwikkeld worden nabij een bestaande woonwijk, net over de grens in Maastricht.

De inrichting van een grensoverschrijdende natuurverbinding tussen het toekomstige bedrijventerrein en de naburige woonwijk zal er echter voor zorgen dat de woonwijk en het bedrijventerrein toch perfect kunnen samengaan.

De verweving van functies laat toe om de schaarse ruimte beter te benutten. In dergelijke verwevingsverhalen is er vaak een belangrijke rol weggelegd voor natuur, want die natuur creëert doorgaans een meerwaarde voor functies zoals wonen, werken, recreatie … waarmee het wordt gecombineerd.