Blended leren: het gebruik van de boslier in de bosbouw

Welkom op deze training over het gebruik van de boslier in de bosbouw, als cruciaal instrument bij duurzame houtoogst en natuurvriendelijk bosbeheer.

Dit is een 'blended leren' waarbij we online leren combineren met praktijkoefeningen om de leerstof verder te verwerken en te verdiepen. Dit is de webpagina voor het online gedeelte van de opleiding.

De training bestaat uit 3 modules. Je kunt modules overslaan als ze je minder interesseren of als je al over de nodige kennis beschikt. De tijd die nodig is om de leermodules te doorlopen wordt aangegeven in de titel van de module. U kunt het online gedeelte van de opleiding op elk moment en overal volgen. 

Deze opleiding is mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Erasmus+ programma van de EU door het BLEFT project.