Blended leren: Aan de slag met het evalueren van boshabitat, habitatbomen en kwaliteitshout

Welkom bij deze training over boshabitat, habitatbomen en kwaliteitshout. Dit is een 'blended learning' waarbij we online leren combineren met een fysiek contactmoment om de leerstof verder te verwerken en te verdiepen. Dit is de webpagina met voor het online gedeelte van de training.

De training bevat 3 modules, die elk een apart geheel vormen. Je kunt modules overslaan als ze voor je minder interessant zijn of als je al over de nodige kennis beschikt.

Elke module bevat verschillende online leerformats. De tijd die nodig is om de leermodules te doorlopen, wordt aangegeven in de titel van de module. Je kunt het online gedeelte van de opleiding plaats- en tijdsonafhankelijk doen.

Deze opleiding is mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Erasmus+ programma van de EU door het BLEFT project en het LIFE programma van de EU door het LIFE BNIP project.