Verwijdering van moerasaronskelk aan de Kleine Aa / Wildertse beek te Essen

Doelgroep en doelstelling: 

Na de melding via waarnemingen.be werd deze plant door het team Onderhoud en exotenbestrijding van de DIENST INTEGRAAL WATERBELEID van de Provincie Antwerpen verwijderd.

Beschrijving: 

De plant werd door middel van een spade uitgegraven.