LIFE Nardus & Limosa

Doelgroep en doelstelling:

In dit projectvoorbeeld worden beheersmaatregelen onder de loupe genomen die binnen het project LIFE Nardus & Limosa genomen worden. Het gaat hier over grootschalig heischraal grasland herstel op domein beheerd door Natuurpunt, ANB en Provincie Noord-Brabant (NL).

Met dit LIFE-project wil Natuurpunt het Kempische landschap herstellen. De overgebleven heide, heischraal grasland en andere typische habitats, die nu sterk gereduceerd en versnipperd zijn, zullen door grootschalig herstel terug meer uitgestrekt en aaneengesloten zijn.