Bestrijding van Japanse duizendknoop naast een bufferbekken (Kleine Herk, Wellen)

Doelgroep en doelstelling:

Volledige bestrijding van Fallopia japonica (Japanse duizendknoop). Er wordt geen bepaald vegetatietype nagestreefd. Na de bestrijdingscampagne zal er waarschijnlijk spontaan een onbepaald graslandtype verschijnen, dat mogelijk spontaan evolueert door de begrazing met schapen.