Bestrijding van invasieve duizendknoop langsheen de Bankloop te Olen

Doelgroep en doelstelling:

Doel is testen of Riet (Phragmites australis) een bondgenoot kan zijn in de strijd tegen invasieve duizendknopen via een praktijkexperiment. Door het riet 's zomers niet meer te maaien wil men de duizendknoop terugdringen tot op een aanvaardbaar niveau en ondervinden hoeveel energie dit kost.  

Na 8 jaar groeit op de oever vooral riet en maar weinig duizendknoop. Duizendknoop wordt jaarlijks selectief gesnoeid. Het riet en de kruiden worden niet gemaaid in het zomerhalfjaar.

Het beheer kost 1 mandag per jaar.

Foto's van de situatie Bankloop(opent nieuw venster) doorheen de jaren.