Bestrijding van invasieve duizendknoop langsheen de Bankloop te Olen

Doelgroep en doelstelling: 

Doel is testen of Riet (Phragmites australis) een bondgenoot kan zijn in de strijd tegen invasieve duizendknopen via een praktijkexperiment. Door het riet 's zomers niet meer te maaien wil men de duizendknoop terugdringen tot op een aanvaardbaar niveau en ondervinden hoeveel energie dit kost.  

Beschrijving: 

In 2014 werd een traject van de Bankloop te Olen geherprofileerd waar al tientallen jaren een besmetting aanwezig was. De graafwerkzaamheden zorgden voor een pioniermilieu waar riet, samen met invasieve duizendknoop goed kan gedijen. De besmette oppervlakte omvat ongeveer één are. De exoot groeit hier op de nieuw aangelegde oevers in beheer bij de provincie, maar ook op de aangrenzende bebouwde percelen die beheerd worden door de sociale huisvestigsmaatschappij.