Zware dreps

Bromus grossus

Habitat: 

Zware dreps is een éénjarig gras dat voorkomt als onkruid tussen graangewassen, vroeger voornamelijk in speltakkers. Die voorkeur voor spelt is te wijten aan het feit dat zware dreps dezelfde groeiomstandigheden vereist en zaden van ongeveer dezelfde afmetingen heeft. Daardoor waren de zaden van zware dreps niet eenvoudig uit het zaaizaad van spelt te verwijderen. De soort werd kortgeleden ook in gerstakkers aangetroffen. Zware dreps houdt van zwak zure tot zwak basische bodems. De soort komt niet alleen voor in akkers, maar soms ook in wegranden en ruigten.