Zomerschroeforchis

Spiranthes aestivalis

Habitat: 

Zomerschroeforchis is een soort van goed ontwikkelde blauwgraslanden, soortenrijke, vochtige heidevelden en heischrale graslanden op neutrale tot basische ondergrond. In haar nabijheid zijn dikwijls andere zeldzaamheden als welriekende nachtorchis, veenmosorchis, teer guichelheil en vetblad te vinden.