Witte dovenetel

Lamium album

Habitat: 

Witte dovenetel is een soort van (zeer) voedselrijke milieus en uiteenlopende bodems, op voorwaarde dat ze niet te sterk uitdrogen. Ze ontbreekt zelden in voedselrijke wegbermen, vooral indien de vegetatie zich enkele jaren na elkaar zonder grote verstoring (bv. grondverzet) kan ontwikkelen. Verder komt ze talrijk voor op stikstofrijke resthoekjes, langs hagen en houtkanten enz. Het is een half-lichtplant, die in bosrijke gebieden vooral gedijt in de randzones.