Winterakoniet

Eranthis hyemalis

Habitat: 

Winterakoniet groeit onder struikgewas, in heggen, aan bosranden en in plantsoenen. De soort staat op eerder zware, lemige, voedselríjke, kalkhoudende gronden. Het is een aantrekkelijke, sierlijke soort die verwildert uit aanplantingen, een stinzenplant dus.