Waterlepeltje

Ludwigia palustris

Habitat: 

Waterlepeltje is een oever- en verlandingssoort van ondiepe, ietwat zure tot neutrale poelen, vijvers en sloten met een min of meer mesotroof, in Vlaanderen en Nederland vaak duidelijk gestoord (geëutrofieerd) karakter. Meestal groeit ze bij ons op laagveen.