Vlasdolik

Lolium remotum

Habitat: 

Tot het begin van de twintigste eeuw behoorde vlasdolik in Vlaanderen tot de in hoofdzaak aan vlasakkers gebonden akkeronkruiden. Soms werd de soort in West-Europa ook aangetroffen tussen andere cultuurgewassen, zoals klaver, wat ongetwijfeld doorgaans zijn oorsprong vond in de toenmalige vruchtwisselingschema’s. Een zeldzame keer dook vlasdolik efemeer op in adventiefmilieus.