Viltige basterdwederik

Epilobium parviflorum

Habitat: 

Net zoals de andere langbehaarde Epilobium, het harig wilgenroosie, is viltige basterdwederik meestal een soort van zeer vochtige tot natte milieus op voedselrijke bodem, maar ze is frequenter te vinden als pionier op door de mens beinvloede open standplaatsen zoals grachtkanten, akkerranden, afgravingen, en bijvoorbeeld ook kaaimuren.